About Me

My photo
प्रेम ... हा माझ्या आयुष्यातला अंत नसलेला शब्द आहे ... ह्या शब्दशिवाय माझ जीवन अपुर -अधूर आहे ... मला मनापासून प्रेम करायला सहज जमत म्हनुनच कधी कधी अपेक्षा भंग पण होतो ... अडीच अक्षरांचा हा शब्द ..पण माझ पूर्ण आयुष्य ह्याने व्यापल आहे ... मला विचारांचे पंख लावून आकाशात उडायला आवडत ... नको म्हनालेल्या गोष्टी पुन्हा पुन्हा करायला आवडतात ... पावसाचे चार थेंब का असेना ते ही अनुभवायला आवडतात... मला मनसोक्त जगायला आवडत ......

Friday, July 2, 2010

आणि...

आज कधी नव्हे ते कपाटा मधला कपड्यांचा झालेला उकिरडा साफ़ करायला घेतला. रोज कपाट नाही उघडल तर हे सगळे कपडे अंगावर पडायचे म्हटल आज ह्या कामाची  विल्हेवाट लावावी..म्हणून सगळे कपडे जमिनीवर ओतले सगळा कप्पा खाली करत होते तर अपेक्षित नसलेल अनअपेक्षित पने तुझ्या आठवनित घालवलेला नाजुक क्षण सापडला. जितके मी तुला टाळायला पाहते तेवढा तू अधिक आठवत जातोस...नाही म्हटल तरी रोज त्याच ठिकाणाहून जाण होत .... तेच लोक दिसतात... किंवा तुझ्या आठवणीचा एखादा धागा सापडतो जसा आज सापडला...आज निम्मित फक्त एक कापड झाल होत. तुला हा स्कार्फ मी घातलेला अजिबात नाही आवडायचा आणि  म्हणून तू उगाच काही बाही करत बसायचास. एकदा तर तू तो स्कार्फ चक्क मातीतही मिळवला होतास पण मला जे आवडत त्या वर मनापासून प्रेम करण्याचा माझा स्वभाव असल्याने मी तो तसच उचलून रडत बसले होते ह्या अपेक्षेने की तू येशील आणि येउन माझी समजूत काढशील..मला जवळ ओठुन स्वताची चुक मान्य करशील.. पण तू ह्यातल काहीच केल नाहीस . मी तशीच वाट पाहत होते तुझी पण तू नाही आलास. तस म्हणायला तर 'मी' पना माझ्यात जास्त आहे पण त्या क्षणी वाटल आपल्या माणसाला जवळ घेउन प्रेमाने माफी मागण्यात कसला आला आहे एवढा अहंकार ... पण मला बापडिला हे कळायला बराच वेळ लागला की तो तुझा अहंकार नाही तर दुसरच काहीतरी होत... शेवटी मीच नेहमी प्रमाने माघार घेउन तुला सॉरी बोलुन तुझ्या बाहुपाशात विलीन झाले ..कदाचित मला त्याच व्यसन लागल होत म्हणून मी ओळखु शकले नाही की आत्ता तू माझ्या जवळ अजुन काहीच दिवस असणार आहे. तू माझ्या माघार घेण्याला used to झाला होता.त्यामुळेच की  काय तुझ्यासाठी  आत्ता मी फ़क्त एक वस्तू झाले होते.. हव तेव्हा तुझ ऐकनारी.. तुझ्या वर वेडया सारख प्रेम करणारी .. तुझ्या आवडी निवडीचा विचार करणारी ... हे सगळ करता करता मी स्वतालाच विसरत चालले होते हेच माझ्या लक्षात येत नव्हत.. पण आत्ता जेव्हा तू नाही आहेस तेव्हा मला जाणवत आहे हे की मी खरच किती मुर्ख होते की तुझ्या सारख्या बाह्यरूपावर प्रेम करणाऱ्या मनुष्यावर मी प्रेम करत होते...त्या एका स्कार्फ साठी तू मला रडवले तर.... नको मला तर विचारही नाही करवत. एक प्रकारे बरच झाल मीच तुझ्या पासून लांब झाले . माझ्या जवळ कारण नव्हत तेव्हा पण मला जाणवत होत हे प्रेम नाही आहे .. जर असत तर ते अस नसत .. मला तुझ्यातुन वेगळ व्हायला वेळ लागला..तरी आत्ता मी स्वतंत्र आहेत आणि आत्ता फ़क्त आठवणी आहेत ...मी जपून ठेवलेल्या ..ज्या अचानक चाहुल न देता येतात ..आणि...

1 comment:

  1. Ani ase blog tujhya kadun lihile jatat..!!!
    Plsss nxt tym pasun kappa saaf karat jau nako..!! Jst kiddin... good1... But seriously adi... such type of things.. cuming frm u is bit weird...!!

    ReplyDelete